Badanie sektora okołorolniczego w Polsce.

Wypełnij ankietę na temat polskiego sektora agro.

Cel badania

Szanse i zagrożenia

Sektor okołorolniczy jest od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej jedną z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi gospodarki. Dzięki absorpcji środków unijnych rodzimi przedsiębiorcy znacząco zmodernizowali swoje przedsiębiorstwa zbliżając się do poziomów europejskich, a często istotnie przekraczając średnią. W jakiej dzisiaj sytuacji jest polskie rolnictwo i branże wspierające? Czego się obawiają, a gdzie widzą szanse przedsiębiorcy? Na te i inne pytania chcemy wspólnie z Państwem odpowiedzieć w ogólnopolskim badaniu firm powiązanych z rolnictwem.

Znaczenie Agrobiznesu

Agrobiznes jest istotnym filarem polskiej gospodarki, a jego rozwój jest jednym z priorytetów naszego kraju na nadchodzące lata. Fakt, iż jest podstawą bytu milionów ludzi w Polsce czyni ten sektor wartościowym dla przedsiębiorców funkcjonujących na rynku.

Współcześnie obserwujemy w Polsce modernizację i specjalizację produkcji rolnej. Nowoczesne rolnictwo, produkujące często metodami „przemysłowymi”, przynosi dużo większe korzyści ekonomiczne niż rolnictwo tradycyjne. Z drugiej strony pojawia się jednak szereg różnorodnych zagrożeń.

 

 

 

Rolnictwo
zatrudnia
15% gospodarki

Rolnictwo jest bazą dla rozwoju przemysłu rolno-spożywczego, a w ostatnich latach rośnie też jego znaczenie jako sektora dostarczającego surowców energetycznych i energii. W latach 90. przemysł rolno-spożywczy przeszedł szybkie zmiany własnościowe, w wyniku których większość jego branż została sprywatyzowana. Warto tu przyjrzeć się z bliska kilku istotnym zagadnieniom takim jak: opłacalność produkcji rolnej, perspektywy na najbliższe lata, wpływ rolnictwa na region i lokalne społeczeństwo czy sprawność administracyjna. Te i wiele innych aspektów, na które należy zwrócić uwagę, postaramy się Państwu przybliżyć w badaniu gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw z nimi powiązanych.

Chcemy Państwa poznać i określić problemy, z jakimi się zmagacie. Wspólnie możemy rzucić nieco więcej światła na to, co niesie dla nas przyszłość. Wyniki przeprowadzonych ankiet posłużą nam do stworzenia raportu o sytuacji polskiego rynku. Jesteśmy dumni, że możemy wspólnie z Państwem przyczyniać się do rozwoju branży rolnej.

Produkcja
rolnicza to
100 mld złotych
rocznie

Partnerzy

Napisz do nas